Ważne powody, by zostać Vege

  1. Ocalenie zwierząt. Współczesne rzeźnie to gigantyczne fabryki, w których zabija się tysiące zwierząt na minutę. W samej Polsce na mięso zabija się około 470 milionów zwierząt rocznie, co daje ponad milion dziennie! Przez automatyczny charakter procesu zabijania, wiele zwierząt nie jest odpowiednio ogłuszonych i w pełni świadome trafiają pod nóż.
  2. Zdrowie ludzi. Dieta oparta na mięsie przyczyni się do powstania wielu groźnych chorób, jak choroby serca, układu krążenia, nowotworów. Dzieje się tak ponieważ w mięsie znajduje się nie tylko szkodliwy cholesterol ale również dioksyny, priony, komórki raka, wirusy, pestycydy i antybiotyki. Dieta roślina zaś wolna jest od tych zagrożeń. Wegetarianizm sprzyja zdrowiu, zachowaniu szczupłej sylwetki oraz dłuższemu życiu.
  3. Ochrona środowiska naturalnego. Produkcja mięsa przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody, gleby). Hodowla przemysłowa to największy emiter gazów cieplarnianych. Na całym świecie ogromne połacie lasów są wycinane i wypalane pod pastwiska dla bydła oraz pola uprawne na paszę dla zwierząt. W Wielkiej Brytanii aż 95% karczowanych terenów przeznacza się na pastwiska. Podobnie jest w krajach Ameryki Południowej.
  4. Głód na świecie. W dzisiejszych czasach na świecie produkowana jest taka ilość pokarmu roślinnego, która wystarczyłaby do wykarmienia 17 miliardów ludzi! Jednak ogromna część z tych upraw przeznaczona jest na paszę dla zwierząt hodowlanych, podczas gdy miliony ludzie na świecie cierpią z powodu głodu. Na Ziemi codziennie w wyniku głodu, niedożywienia oraz chorób z nimi spowodowanych umiera 30 tysięcy dzieci!